Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług, określa, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są dane użytkowników, do jakich celów wykorzystywane są te dane, komu są udostępniane i jak są chronione.

Jednocześnie polityka prywatności i cookies stanowi realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”).

Polityka prywatności i cookies OPTOPOL Technology Sp. z o.o. opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 643 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 zpóżn. zm.)

Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 oraz art. 24 RODO jest spółka OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

OPTOPOL Technology Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://medik8.pl/

Zasady przetwarzania danych

Najważniejsze realizowane przez nas zasady:

 • Zasada minimalizacji danych – zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie,niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Jasno określamy cele zbierania danych osobowych mające oparcie w przepisach prawa – nieprzetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Realizujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Chronimy dane osobowe użytkownika przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Udostępniamy dane innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodleganiu decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Nasza strona internetowa pozyskuje informacje o odwiedzających i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 2. Poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostującego stronę internetową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 4. Poprzez formularz rejestracji konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, B, C, F RODO.
 5. Poprzez formularz zamówienia bez rejestracji konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, C, F RODO.
 6. Poprzez formularz zgody na otrzymywanie newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Informacje w formularzach

 1. OPTOPOL Technology Sp. z o.o. zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika strony internetowej, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze strony internetowej w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają tzn. obsłużenia zapytania, zgłoszenia, założenia konta.
 2. OPTOPOL Technology Sp. z o.o. może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia użytkownika (data i godzina połączenia, adres IP urządzenia końcowego).
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail.
 4. W przypadku formularza składania zamówienia bez rejestracji konta Użytkownik podaje imię, nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy, adres wysyłki (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres mailowy. W przypadku formularza rejestracji konta Użytkownik podaje adres mailowy, hasło, adres wysyłki, imię, nazwisko, nazwę użytkownika)
 5. W przypadku klauzuli zgody na newsletter Użytkownik podaje adres e-mail. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/zapytanie złożone za pomocą tego formularza. W przypadku formularza logowania do konta dane przetwarzane są w celu rejestracji konta w serwisie, złożenia zamówienia, obsługi zamówienia. W przypadku zamówienia bez rejestracji konta dane przetwarzane są w celu obsługi zamówienia. W przypadku zgody na newsletter celem jest dostarczenie newslettera.

Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego i przeznaczone do ułatwienia korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas zapisania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym odwiedzającego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostujący stronę internetową OPTOPOL Technology Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Do tworzenia statystyk odwiedzających.
  2. Utrzymania sesji odwiedzającego.
  3. Określania profilu odwiedzającego.
  4. Zapisania preferowanych ustawień odwiedzającego (np.: ustawienia językowe).
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzjącego.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Odwiedzający mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli odwiedzający nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z strony internetowej.
 2. W celu udzielenia wsparcia w zakresie zarządzania ustawieniami cookies zamieszczamy przykładowe opisy dla poniższych przeglądarek internetowych w zakresie zmiany ustawień cookies. Zapoznaj się z nimi i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)
  2. Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek)
  3. Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history)
  4. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
  5. Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)
  6. Safari (iOS) (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265)
  7. Opera (https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/)

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu na serwerze hostującym stronę internetową.
 2. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania stroną internetową, sporządzania statystyk oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zlecenia lub zapytania do strony WWW,
  2. Czas wysłania odpowiedzi przez serwer WWW,
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony internetowej o nastąpiło przez odnośnik,
  6. Informacje o przeglądarce odwiedzającego,
  7. Informacje o adresie IP odwiedzającego.
 4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
 5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Odbiorcy danych

 1. Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników OPTOPOL Technology Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością, jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie”, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO.
 2. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki usługi techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty prawne dopuszczone prawem UE.
 3. Administrator może ponadto udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji wykazanych i prawne uzasadnionych celów administratora lub strony trzeciej.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. OPTOPOL Technology Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Administratorem danych osobowych jest OPTOPOL Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie. W zakresie danych osobowych można kontaktować się pod adresem: biuro@optopol.com.pl
 3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/zapytanie złożone za pomocą formularzy.
 4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

Prawa Użytkownika

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OPTOPOL Technology Sp. z o.o. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie, ograniczenie przetwarzania.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania czy wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres biuro@optopol.com.pl
 3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania, usuwania uzyskają Państwo kontaktując się z naszą firmą mailowo na adres biuro@optopol.com.pl
 4. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@optopol.com.pl

Wniesienie skargi

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Gromadzone i przetwarzane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania danych.
 2. Dane są przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz pod warunkiem zapewnienia właściwego zabezpieczenia danych oraz środków przekazu, na przykład na podstawie umowy o przekazie danych w oparciu o klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających odpowiednich przepisów o ochronie danych lub w oparciu o porozumienia w sprawie ochrony prywatności (Privacy Shield) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach prawnych, lub przekazywanie danych do kraju, w przypadku, którego Komisja Europejska ustaliła, że prawnie przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub w przypadku, gdy konieczne jest zawarcie lub wykonanie umowy z stroną trzecią i dla celów takiej umowy przekazanie danych leży w interesie osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest ponadto przekazanie danych, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

Okres przetwarzania danych

 1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach przy zachowaniu zasad niezbędności.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikację osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania.

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Niniejsza strona internetowa może zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie.
 2. Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów społecznościowych.
 3. W momencie odwiedzenia naszej strony i skorzystania z wtyczki informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów społecznościowych, która je zapamiętuje i przetwarza.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO.